مجموعه بین المللی ایده آزما ایرانیان در خدمتی جدید از کلیه علاقمندان جوشکار که مدعی تبحر کافی و لازم در حرفه جوشکاری میباشند دعوت مینماید تا در برنامه هر ماهه این شرکت جهت تست جوشکار شرکت نموده و پس از قبولی قطعات جوشکاری شده خود،مدارک تایید صلاحیت جوشکار خود را با ارزش بین المللی از این مرکز دریافت نمایند.

علاقمندان به دادن تست جوشکار باید در ساعات اداری با امور بازرسی فنی شرکت تماس گرفته و از شرایط لازم جهت اخذ تست جوشکار مطلع گردند.

همکاران ما

 

       

با ما در ارتباط باشید

 

 

 

 

ورود به سایت