بازرسین رنگ به طور معمول از استانداردهای سازمان NACE انجمن خوردگی آمریکا استفاده کرده و آموزش می بینند.این افراد پس از بر گرفتن تکنیک های مختلف بازرسی رنگ به تست رنگ و ضخامت سنجی در صنایع می پردازند.

داوطلبین جهت اطلاع از هزینه برگزاری، تاریخ برگزاری و طول دوره مذکور به لیست دوره های آموزشی این شرکت مراجعه نمایند.

همکاران ما

 

       

با ما در ارتباط باشید

 

 

 

 

ورود به سایت