بازرس تست مخازن باید بر استانداردهای API 510 (استاندارد مربوط به بازرسی مخازن تحت فشار) و API 653 (استاندارد بازرسی مخازن ذخیره) مسلط بوده و از این استانداردها جهت بازرسی مخازن ذخیره و تحت فشار استفاده کند.

داوطلبین جهت اطلاع از هزینه برگزاری، تاریخ برگزاری و طول دوره مذکور به لیست دوره های آموزشی این شرکت مراجعه نمایند.

همکاران ما

 

       

با ما در ارتباط باشید

 

 

 

 

ورود به سایت