این گونه از بازرسین معمولاً بر اساس استانداردهای مطرح در زمینه بازرسی خطوط انتقال مواد نفتی تحت آموزش قرار می گیرند. معتبرترین استاندارد در این زمینه API 1104 بوده که طبق این استاندارد کلیه اصول بازرسی، محدوده پذیرش عیوب، روش تست و ...... آموزش داده می شود.

داوطلبین جهت اطلاع از هزینه برگزاری،تاریخ برگزاری و طول دوره مذکور به لیست دوره های آموزشی این شرکت مراجعه نمایند.

همکاران ما

 

       

با ما در ارتباط باشید

 

 

 

 

ورود به سایت