این نوع از بازرسین توسط گرفتن آموزش های لازم برگرفته از NACE MR0175 صادره از انجمن خوردگی آمریکا به انجام بازرسی خوردگی در صنایع مختلف می پردازند.

داوطلبین جهت اطلاع از هزینه برگزاری، تاریخ برگزاری و طول دوره مذکور به لیست دوره های آموزشی این شرکت مراجعه نمایند.

همکاران ما

 

       

با ما در ارتباط باشید

 

 

 

 

ورود به سایت