بازرسین صنعت NDT، معمولاً در 3 سطح تایید صلاحیت می شوند که عبارتند از:

  • Level I(بدون حق امضا)
  • Level II
  • Level III

تایید صلاحیت بازرسین باید بر اساس دستورالعمل های جهانی ویرایش شده صورت پذیرد.

بازرسین در اکثر نقاط دنیا بر اساس اصول آمریکایی (کارفرمایی) SNT-TC-1A و یا اروپاییISO 9712 تایید صلاحیت می گردند.

برای رسیدن به سطح 3 (Level III) در سیستم اروپایی باید تایید صلاحیت حتماً در یکی از کشورهای اروپایی ویانمایندگان این شرکت ها در سطح دنیا صورت پذیرد.

اما تایید صلاحیت در سیستم های آمریکایی بدین صورت است که بازرسین سطح 3 با داشتن گواهینامه سطح 1 و 2 و یا حتی فقط با تجربه کافی در زمینه مربوط به NDT می توانند جهت ثبت نام و اخذ گواهینامه سطح 3 اقدام نمایند.

داوطلبین جهت اخذ گواهینامه سطح 3 به روش آمریکایی (ASNT) باید با داشتن مدارک لازم جهت ثبت نام فقط جهت آزمون سطح 3 در یکی از مراکز اخذ آزمون در خارج از ایران اقدام نمایند و نیازی به گذراندن دوره و کلاس سطح 3 در خارج از ایران نیست.

این شرکت قادر است تا با برگزاری کلاس های آمادگی آزمون سطح 3 آمریکایی در ایران، داوطلبین را جهت اخذ آزمون به خارج از ایران اعزام نماید.

داوطلبین جهت اطلاع از هزینه برگزاری، تاریخ برگزاری و طول دوره مذکور به لیست دوره های آموزشی این شرکت مراجعه نمایند.

همکاران ما

 

       

با ما در ارتباط باشید

 

 

 

 

ورود به سایت