Leak Testing

این تست بیشتر در تعمیر و نگهداری تجهیزات صنعتی کاربرد دارد.

اساس روش تست نشت یابی بر اساس اختلاف فشاری است که بین محیط داخلی مورد تست و محیط خارج ایجاد شده است و یا به صورت خودبخودی وجود دارد. به دلیل اختلاف فشار یک جریان خودبخودی در محل عیب (که این عیب به دو طرف ضخامت راه دارد) به وجود می آید که محل عیب را مورد شناسایی قرار می دهد. نشتی یابی با روش ها و تکنیک های مختلفی در صنعت قابل انجام است که این تکنیک ها عبارتند از:

  • Mass Spectrometer
  • Halogen Leak Detect
  • Immersion Test
  • Bubble Leak Test
  • Hydrostatic Test
  • Pressure Change Test

مزایای روش نشتی یابی:

  • شناسایی عیوب بسیار ریز
  • شناسایی و تخمین دقیق نرخ نشتی

معایب روش نشتی یابی:

  • زمان بر بودن تست
  • فقط جهت شناسایی عیوبی که به دو طرف ضخامت قطعه راه دارند،استفاده می شود.

شما می توانید نمونه ای از بازرسی به روش نشتی یابی را در فیلم زیر مشاهده نمایید.

فیلم تست نشتی

 

همکاران ما

 

       

با ما در ارتباط باشید

 

 

 

 

ورود به سایت