ULTRASONIC TESTING

خاصیت فیزیکی مطرح در روش تست اولتراسونیک سرعت صوت امواج اولتراسونیک و تغییر این سرعت در محیط های مختلف است. از آنجا که سرعت صوت در محیط های مختلف متفاوت است، می توان دریافت که اگر امواج صوتی از داخل قطعه مورد تست عبور یابند متناسب با سرعت صوت وابسته به جنس همان ماده مورد تست، حرکت خواهند کرد. حال اگر در حین عبور در طی ضخامت ماده مورد تست با عیوب داخلی برخورد نمایند، سرعت صوت در منطقه ورود به عیوب مذکور متفاوت خواهد بود که این تغییرات سرعت صوت توسط امواج برگشتی به دستگاه تست اولتراسونیک ثبت شده و مورد بررسی قرار می گیرد.

این روش یکی از روش های پر مصرف و فراگیر در کلیه صنایع مرتبط با صنعت بازرسی فنی می باشد. امواج صوتی ارسالی معمولاً توسط دستگاهی به نام Ultrasonic Flaw Detector یا دستگاه UT صورت می گیرد.

مزایای روش اولتراسونیک:

  • سرعت بالا
  • بی خطر بودن جهت پرسنل
  • تشخیص کلیه عیوب داخلی با تعیین عمق هر عیب

محدودیت های روش اولتراسونیک:

  • نیازمند تکنسین با تجربه و آموزش دیده
  • هزینه بالای تجهیزات نسبت به روش های MT،PT،VT
  • عدم تشخیص عیوب نزدیک به سطح به محض ورود امواج به قطعه مورد تست

 

شما می توانید نمونه ای از انجام بازرسی به روش اولتراسونیک را در فیلم زیر مشاهده نمایید.

فیلم تست اولتراسونیک

 

همکاران ما

 

       

با ما در ارتباط باشید

 

 

 

 

ورود به سایت