Liquid Penetrant Testing

در روش مایعات نافذ که معمولاً بعد از تست بازرسی چشمی صورت می گیرد،فقط عیوب سطحی که دهانه عیب به سمت سطح باز باشد قابل شناسایی می باشند.

اساس این روش از تست های غیر مخرب خاصیت موئینگی در مایعات است، بدین صورت که ابتدا قطعه از هر گونه آلودگی تمیز شده تا عیوب سطحی که توسط نا خالصی ها پر شده بودند تخلیه گردند. سپس مایعات نافذ وظیفه خود را شروع کرده و به داخل عیوب نامرئی نفوذ می کنند. بعد از این مرحله مایعات نافذ اضافی روی سطح برداشته شده و پودر آشکارساز که معمولاً سفید رنگ است روی سطح اعمال می گردد. پس از گذشت زمان مشخص مایعات نفوذ کرده در عیوب توسط خاصیت موئینگی به جهت خروج از عیوب و سطح قطعه حرکت کرده که پس از برخورد با پودر اشکارساز مشخص می گردند.

مزایای روش مایعات نافذ:

  • هزینه کم
  • قابلیت حمل و نقل تجهیزات بازرسی
  • پرکاربرد

معایب روش مایعات نافذ:

  • فقط جهت تشخیص عیوب سطحی و غیرداخلی
  • غیرکاربردی جهت سطوح متخلخل

شما می توانید نمونه ای از انجام بازرسی مایعات نافذ را در فیلم زیر مشاهده نمایید.

فیلم روش مایعات نافذ

همکاران ما

 

       

با ما در ارتباط باشید

 

 

 

 

ورود به سایت