Visual Testing

 

این روش بازرسی یکی از اساسی ترین روش های تست های غیرمخرب بوده که منجر به تعیین و انتخاب چگونگی انجام تست های بعدی در مسیر بازرسی فنی می گردد.

در این روش با استفاده از ابزارهای مختلف قادر خواهیم بود تا عیوبی از قطعه که با چشم مسلح یا غیر مسلح قادر به رویت آنها هستیم را شناسایی کرده و به تفسیر عیوب مذکور بپردازیم،ابزار و ملحقات مطرح در تست بازرسی چشمی عبارتند از :

 • انواع گیج ها
 • کولیس ها
 • آندوسکوپ و بروسکوپ
 • ذره بین
 • ویدئو اسکوپ
 • آیینه های بازرسی

مزایای روش بازرسی چشمی:

 • آسان بودن در حین اجرای بازرسی
 • هزینه کم
 • در دسترس بودن
 • سرعت بالای تست

معایب روش بازرسی چشمی:

 • فقط تشخیص عیوب سطحی و غیرداخلی قطعه
 • وجود خطای بالا به علت میزان تجربه کم بازرس

شما می توانید نمونه ای از بازرسی چشمی را در فیلم زیر مشاهده نمایید.

همکاران ما

 

       

با ما در ارتباط باشید

 

 

 

 

ورود به سایت