آقای دکتر امیر قاسمی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

 

دارای مدرک    ASNT  NDT  Level III 

دکتری متالورژی جوش  ،  کارشناسی ارشد متالورژی - شناسایی مواد  ،   کارشناسی متالورژی

دارای ١٣ سال سابقه کاری مرتبط با صنعت بازرسی فنی،نظارت جوش و صنایع مختلف

طراح خبره روند بازرسی پروژه های نفتی و گازی داخل و خارج از کشور

مدرس تاییدشده بین المللی در زمینه بازرسی فنی 

مدرس دوره های آمادگی آزمون Level III آمریکا

مخترع برتر سال 1389 در زمینه اختراعات صنعت جوشکاری

عضو رسمی انجمن نستهای غیر مخرب آمریکا ASNT

عضو رسمی انجمن مهندسین آمریکا ASME

عضو رسمی انجمن جوش آمریکا AWS

عضو رسمی انجمن خوردگی آمریکا NACE

عضو رسمی انجمن مهندسی صنایع ایران IEEE

عضو رسمی انجمن جوشکاری و تستهای غیرمخرب ایران IWNT

 

 

 

همکاران ما

 

       

با ما در ارتباط باشید

 

 021-88559834

 

 

ورود به سایت